Evolution

紀錄韓服泡泡大亂鬥已更新,但台服尚未更新的改革。

後來變成直接翻譯韓服更新了 XD


2017.12.14

http://bf.nexon.com/News/Update/View/693

 

Let's Get It 更新

http://bf.nexon.com/EventFull/E171207_LetsGetIt/Index

 

2017.12.07

http://bf.nexon.com/News/Update/View/691

 

2017.11.30

http://bf.nexon.com/News/Update/View/689

 

2017.11.23

http://bf.nexon.com/News/Update/View/686

 

2017.11.09

http://bf.nexon.com/News/Update/View/684

 

2017.11.02

http://bf.nexon.com/News/Update/View/683

 

2017.10.26

http://bf.nexon.com/News/Update/View/682

 

2017.10.19

http://bf.nexon.com/News/Update/View/681

 

2017.10.12

http://bf.nexon.com/News/Update/View/680

 

2017.09.27

http://bf.nexon.com/News/Update/View/679

 

2017.09.21

http://bf.nexon.com/News/Update/View/676

 

2017.09.14

http://bf.nexon.com/News/Update/View/675

 

2017.09.07

 

2017.08.31

http://bf.nexon.com/News/Update/View/673

 

2017.08.24

http://bf.nexon.com/News/Update/View/672

 

 

2017.08.17

http://bf.nexon.com/News/Update/View/671

 

2017.08.10

http://bf.nexon.com/News/Update/View/669

 

2017.08.03

http://bf.nexon.com/News/Update/View/668

 

2017.07.27

http://bf.nexon.com/News/Update/View/666

 

2017.07.20

http://bf.nexon.com/News/Update/View/665

 

粉絲團活動

到韓服泡泡粉絲團按讚可以拿 E02 50 個

  1. 登入
  2. 按活動頁面上的 좋아요
  3. 序號出現

活動頁面:http://bf.nexon.com/News/Event/View/1012

 

2017.07.13

 

http://bf.nexon.com/News/Update/View/663

 

2017.07.06 改版預告

PANG PANG! 查看全新有趣的 PANG PANG UPDATE,參加活動就有機會獲得 Nexon Cash!

7/13 PANG 1 更新提示:ㅊㅂㅊㄴ

(網友解:초보채널,新手頻道)

7/27 PANG 2 更新提示:ㅈㄹㅈ&ㄱㅎㅅㄱㅍ

(網友解:점령전&과학실개편,佔領模式&實驗室更新)

8/10 PANG 3 更新提示:ㅍㅇㄴㅈ

(網友解:파이널존,Final Zone 生存模式地圖,可參考 Sudden Attack 影片

活動:PANG PANG! 更新內容是什麼?(7/6~7/12,7/19 公布得獎者)

透過更新提示在活動網頁留言預測活動內容,抽取 100 位玩家贈送 5000 cash,預測正確性越大,得獎機率越高。

活動網頁:http://bf.nexon.com/EventFull/E170706/Index

 

2017.06.29

http://bf.nexon.com/News/Update/View/661

 

2017.06.22

http://bf.nexon.com/News/Update/View/658

 

2017.06.15

http://bf.nexon.com/News/Update/View/655

 

2017.06.08

http://bf.nexon.com/News/Update/View/654

 

2017.06.01

http://bf.nexon.com/News/Update/View/653

 

2017.05.25

http://bf.nexon.com/News/Update/View/651

 

2017.05.18

http://bf.nexon.com/News/Update/View/650

 

2017.05.11

http://bf.nexon.com/News/Update/View/647

 

2016.11.24
補一下遊戲內 ZXC 快捷聊天,還有配對遊戲評分系統的翻譯http://bf.nexon.com/News/Update/View/615

 

2017.04.27

http://bf.nexon.com/News/Update/View/645

 

2017.04.13

http://bf.nexon.com/News/Update/View/643

 

2017.04.06

http://bf.nexon.com/News/Update/View/642

 

2017.03.30

http://bf.nexon.com/News/Update/View/641

 

2017.03.16

http://bf.nexon.com/News/Update/View/640

 

2017.03.02

http://bf.nexon.com/News/Update/View/638

 

2017.02.16

http://bf.nexon.com/News/Update/View/637

 

2017.02.09

http://bf.nexon.com/News/Update/View/636